โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563
วันที่:   26-12-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบของขวัญ และคำอวยพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลที่ได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือประสานงานด้านต่างๆ มาโดยตลอด มอบให้ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562