โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหารือเรื่องสัญญาเช่าที่ดินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่:   26-12-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงอังสนา นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางสาวสุรีย์พร แซ่ลี หัวหน้างานพัสดุและบำรุงรักษา ร่วมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าหารือ และให้คำแนะนำในการทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562