โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของที่ระลึก แสดงความขอบคุณทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล
วันที่:   26-12-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลที่ได้ให้การดูแลนายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ผู้ป่วยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ด้วยการดูแลด้วยใจและหายได้ด้วยเทคโนโลยีตามคำขวัญของกรมการแพทย์ มอบให้ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562