โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ชัก...อยากจะวิ่ง ปีที่ 4
วันที่:   05-01-2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล ชัก...อยากจะวิ่ง ปีที่ 4 Run For Epilepsy 2020 ซึ่งจัดโดยสถาบันประสาทวิทยา โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วม เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชัก โดยรายได้สมทบทุนเข้ากองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคลมชักและร่วมเป็นต้นแบบในการรักสุขภาพ ออกกำลังกายให้ห่างไกลโรค ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563