โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของขวัญของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก
วันที่:   09-01-2563

แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบของขวัญของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก เพื่อใช้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ บุญลูน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดสวนดอก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563