โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ผู้บริหารกรมการแพทย์ให้คำอวยพรเนื่องในวารดิถีปีใหม่ 2563
วันที่:   17-01-2563

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้คำอวยพรเนื่องในวารดิถีปีใหม่ 2563 และให้ข้อคิดในการทำงาน แด่แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ สนามฟุตซอล สำนักงานกรรมการอาหารและยาและสนามหญ้ากรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563