โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรม “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen)
วันที่:   23-01-2563

นางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) โดยมีกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ความสะอาด ความปลอดภัย ให้ถูกสุขลักษณะ และมีการพูดคุยให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการที่มารับประทานอาหาร ณ โรงอาหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563