โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่:   04-07-2560

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและสังฆทาน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ดำรงตนตามแนวทาง แห่งพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไป