โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ และร่วมสรุปผลการนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่:   24-01-2563

นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่และร่วมสรุปผลการนิเทศงานนำเสนอต่อนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563