โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “ลดการใช้พลังงาน ลดส่วนที่เกินให้พอดี” ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่:   18-07-2560

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการ “ลดการใช้พลังงาน ลดส่วนที่เกินให้พอดี” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของบุคลากรในการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การสร้างสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีในการอนุรักษ์การใช้พลังงานให้แก่หน่วยงานต่อไป โดยมีนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่