โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจคัดกรองผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันที่:   07-02-2563

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ได้ตรวจคัดกรองผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเป็นการ เฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอักเสบจาก เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ลดการแพร่กระจายเชื้อ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563