โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่:   29-08-2560

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลให้การต้อนรับ Ms. Xiaoling Wang จาก Nursing Department of Xinhua Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้าน Long Term Care for Elderly ณ คลินิกความจำ และศูนย์บริบาลระยะยาว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่