โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการมหกรรมคุณภาพประจำปี ๒๕๖๐
วันที่:   04-09-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการมหกรรมคุณภาพประจำปี ๒๕๖๐ “พลังจากภายใน พวกเราทำได้ร่วมกัน” เพื่อสร้างผลงานคุณภาพ สร้างบรรยากาศให้มีส่วนร่วมและเน้นการทำงานเป็นทีม มีการส่งผลงานคุณภาพจากงานประจำและนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด ๔ รูปแบบ ได้แก่ การประกวดรูปแบบ Oral Presentation/การแสดงละครสั้น/การประกวดคลิปวีดิโอ และการประกวดรูปแบบ Info Graphic โดยมีนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และแพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่