โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
วันที่:   18-09-2560

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน และมีนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่