โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
วันที่:   28-09-2560

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จัดขึ้น ณ บริเวณเสาธงด้านหน้าอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่