โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   05-10-2560

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา ร่วมพิธีสักการะพระพุทธสิริมงคล ศาลพระพรหมเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่