โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (1 พค 63)
วันที่:   01-05-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจ ด้านการพยาบาล ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) จำนวน 27 ชุด กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 75 ชิ้น เจลล้างมือ ขนาด 250 มิลลิลิตร จำนวน 14 ขวด และเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ 1 เครื่อง จากสโมสรโรตารีเชียงใหม่ และสโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563