โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์(8 พค 63)
วันที่:   08-05-2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ จากผู้บริจาค ได้แก่ ร้านท่าช้าง คาเฟ่ ร่วมกับร้านฮอมบาร์ (ข้าวกล่อง), ร้านโอ้กะจู๋ สาขาสันทราย(สลัดเพื่อสุขภาพ) และนำส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่ คุณธิพาพร (ชุด PPE) และคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน (ชาชงสมุนไพรจีน) ตามลำดับ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพ