โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
วันที่:   10-10-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับนายแพทย์วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงานภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐