โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19”
วันที่:   13-05-2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจสุขภาพ และ Work Life Balance ก่อนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมเยี่ยมชมการดำเนินการบูรณาการระหว่างโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในภารกิจรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563