โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและไอศกรีม
วันที่:   13-05-2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอาหารและไอศกรีม จากผู้บริจาค ได้แก่ ร้านโอ้กะจู๋ สาขาสันทราย (สลักผักธัญพืช), ร้านท่าช้าง คาเฟ่ ร่วมกับร้านฮอมบาร์ (ข้าวกล่อง), ร้าน D’CUP Ice Cream (ไอศกรีม) ตามลำดับ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563