โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานบูรณาการระหว่างรพ.ประสาทเชียงใหม่ร่วมกับรพ.มหาราชนครเชียงใหม่
วันที่:   13-05-2563

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานบูรณาการระหว่างโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในภารกิจการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับ ซึ่งในโอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563