โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (14 พค 63)
วันที่:   13-05-2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ จากผู้บริจาค ได้แก่ ร้านท่าช้าง คาเฟ่ ร่วมกับ ร้านฮอมบาร์ (ข้าวกล่อง), และนำส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่ คุณสุชารินี ศรีสวัสดิ์ และคุณรินทราย อรุณรัตนพงศ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ชุด PPE) และ คุณนิตคนึงร่วมกับคุณนภัค (สายรัดหน้ากากอนามัย) ตามลำดับ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563