โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (19 พค 63)
วันที่:   19-05-2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากผู้บริจาค โดยการนำส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่ มูลนิธิก้าวคนละก้าว(ตลาดใจ) (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและถุงขยะ), โครงการ Save Heroes, Save Lives – หมอจ๋าเรามาแล้ว (ชุด PPE) และ บริษัท ออล์ เอ็ดดูแคร์ จำกัด (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) ตามลำดับ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563