โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   17-10-2560

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และรับฟังการบรรยายสรุปด้านการรักษาผู้ป่วย โรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐