โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (11 มิย 63)
วันที่:   11-06-2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) จำนวน 20 ชุด และ ถุงคลุมเท้า จำนวน 25 คู่ จากคุณศกศิริ วัฒนโสภณวงศ์, นายแพทย์ศุภชัย โรจน์ขจนภาลัย และคุณสุธาทิพย์ แสนชัยชนะ โดยการนำส่งทางไปรษณีย์ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563