โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันที่:   20-06-2563

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป พร้อมด้วยนางวราพร ราชเนตร และนางสาวจิราภรณ์ ภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 3 (มทบ.33) ส่วนแยกเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563