โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
วันที่:   03-07-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีพระครูสาทรธรรมสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์รับถวาย ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563