โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”
วันที่:   16-07-2563

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสุรีรัตน์ ประธานราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองเพื่อป้องกันโรคทางระบบประสาทแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนจีนกวงหัว ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563