โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ(21 ก.ค. 63)
วันที่:   21-07-2563

นางนิรมัย มณีรัตน์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากบริษัท ออร่ามี จำกัด (คุณวิรันพัชร-คุณอภิเศรษฐ์ ชินภัคธนัชศิริ) จำนวน 3 กล่อง (72 ขวด) โดยการนำส่งทางไปรษณีย์ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563