โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีแด่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่:   28-10-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีแด่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ในการเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำโดย แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในบริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐