โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล WSO ANGELs Award & Thailand ANGELs Award 2019 ระดับ Platinum status
วันที่:   10-09-2563

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล WSO ANGELs Award & Thailand ANGELs Award 2019 จัดขึ้นโดยสถาบันประสาทวิทยา เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับรางวัล “WSO ANGELs Awards 2019 ระดับ Platinum” โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร และมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบทางไกล ZOOM ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563