โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบแบบการก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มห
วันที่:   11-09-2563

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบแบบการก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 งาน จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวิศนุ วิเศษสิงห์ ประธานสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาภาคเหนือ และนายณรงค์ น้าทิพากร รองประธานสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาภาคเหนือ เนื่องจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้องมีการปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตให้เป็น หอผู้ป่วยความดันลบ (ICU AIIR) โดยได้รับความอนุเคราะห์การออกแบบโดยไม่คิดมูลค่า จากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้ได้มามอบแบบการก่อสร้างปรับปรุง หอผู้ป่วยฯ ภายในประกอบด้วยหอผู้ป่วยรวม 9 เตียง และห้องแยกความดันลบ เพื่อทำหัตถการภายใน (intubate-extubate) ระบบสามารถปรับเป็นความดันบวกเพื่อใช้ในภาวะปกติ อีกทั้งยังมีห้องแยกรับผู้ป่วยอีก 2 ห้อง และ มีการปรับปรุงห้องฉุกเฉินให้เป็นห้องความดันลบ ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ (2P Safety) โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563