โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง การสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านการประชุมทางไกล Tele-Conference
วันที่:   11-09-2563

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Facilities Preparedness) ที่ผ่านการเห็นชอบ ให้กับเขตสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ผ่านการประชุมทางไกล Tele-Conference เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563