โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่:   28-10-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และให้บุคลากรแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการรวมพลังความสามัคคีทำงานเป็นทีม จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐