โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่:   01-11-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดอัตราการป่วย ความพิการ และการเสียชีวิต โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และมีประชาชนให้ความสนใจ เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่