โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   01-10-2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลในวาระพิเศษ เพื่อแสดงความยินดี และต้อนรับนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งมีการแนะนำโรงพยาบาล และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563