โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการวันการดูแลแบบประคับประคองสากลปี 2563 Palliative care :It’s “My care,My comfort” ดูแลอย่างห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย
วันที่:   15-10-2563

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการวันการดูแลแบบประคับประคองสากลปี 2563 Palliative care :It’s “My care, My comfort” ดูแลอย่างห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับ ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวที่เหลือเวลาอย่างจำกัด รวมถึงให้ประชาชนเข้าถึงการดูแล แบบประคับประคอง ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการบอร์ดให้ความรู้การดูแลแบบประคับประคอง การนำเสนออุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การให้คำแนะนำวางแผนการดูแลผู้ป่วย และการให้ความรู้ด้านโภชนาการ โดยมีแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาอายุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563