โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรในงาน GINGER FARM market ครั้งที่ 3
วันที่:   16-10-2563

แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาเวชกรรมทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรในงาน GINGER FARM market ครั้งที่ 3 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “สุขภาพดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCD” เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้บริโภคและช่วยส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ โครงการ One nimman จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563