โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แสดงความยินดีแด่แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง
วันที่:   07-11-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยองค์กรแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐