โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ต้อนรับอาจารย์กิจกรรมบำบัดจากประเทศสวีเดน
วันที่:   20-11-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการ พร้อมด้วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้การต้อนรับ Dr. Ann Johansson และ Mrs. Eva Edstrom อาจารย์กิจกรรมบำบัด จาก Jonkoping University ประเทศสวีเดน และอาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมบำบัดและการปฏิบัติทางคลินิก ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐