โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาล และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: Basic Course)”
วันที่:   20-11-2560

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: Basic Course)” และบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand ๔.๐ & Neurological disease” โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้อธิบดีกรมการแพทย์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่องสถานการณ์ โรคหลอดเลือดสมองในระดับประเทศ การรักษาพยาบาล และระบบบริการตามมาตรฐาน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ณ โรมแรมแคนทารี ฮิลส์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐