โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคสมองเสื่อมประจำปี ๒๕๖๐
วันที่:   30-12-2560

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ บรรยายในหัวข้อ “Thailand Policy for Dementia from Academic to Policy Advocacy” ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคสมองเสื่อมประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี PCT Dementia โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการ ร่วมรับฟังและดำเนินการให้เกิดการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในภาคเหนือ และนักโภชนาการได้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ภายในงาน ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐