โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและรอบคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
วันที่:   05-12-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและรอบคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีพลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน และมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานข่วงประตูท่าแพ โดยได้ทำความสะอาดพื้นที่รอบคูเมืองจนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐