โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS-6 ม.ค.64
วันที่:   06-01-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เป็นการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยมีการเต้นออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจ เวอร์ชั่นล้านนา การเต้นบาสโลบ และการแจกของรางวัลจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายซึ่งจัดขึ้นในทุกวันพุธ ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564