โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน”
วันที่:   11-12-2560

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน” วิ่งรอบคูเมืองเชียงใหม่ ระยะทาง ๓.๕ และ ๑๐ กิโลเมตร และร่วมบริจาคเงิน โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ธันวาคม ๒๕๖๐