โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและฝึกซ้อม การใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่:   07-01-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ ทองซิว หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล ร่วมทบทวนแนวทางการปฏิบัติและฝึกซ้อมการใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความปลอดภัย ความมั่นใจในการปฏิบัติงานทั้งบุคลากรและผู้ป่วยตามหลัก 2P Safety ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563