โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก-8 ม.ค.64
วันที่:   08-01-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก เพื่อตรวจหาเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าปฏิบัติงาน ณ คลินิกไข้หวัด Fever & ARI Clinic โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564