โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่ปิดให้บริการ พร้อมรองรับผู้รับบริการด้วย “ห้องบริการทันตกรรมความดันลบ (Negative Pressure)”
วันที่:   08-01-2564

ทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีความพร้อมให้บริการประชาชนด้วย “ห้องบริการทันตกรรมความดันลบ (Negative Pressure)” รองรับผู้ป่วย โรคทางระบบประสาทและอื่นๆ ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T (D : Distancing M : Mask Wearing H : Hand washing T : Testing ) เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการรับบริการและการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่ปิดให้บริการ และพร้อมให้บริการในทุกสถานการณ์ ผู้รับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ หมายเลข 053-920207 ในวันและเวลาราชการ