โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อ านวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก-11 ม.ค. 64
วันที่:   11-01-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก เพื่อตรวจหาเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าปฏิบัติงาน ณ คลินิกไข้หวัด Fever & ARI Clinic โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564